Προθεσμία για την επιστροφή ΦΠΑ

VAT RETURN

Προθεσμία 30 Σεπτεμβρίου 2015
Εξασφαλίστε την επιστροφή Φ.Π.Α. για συναλλαγές της επιχείρησής σας στο εξωτερικό για το έτος 2014 μέχρι 30/9/2015.
Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία εδώ